Органо-мінеральне добриво Фосфат-гель

Органо-мінеральне добриво ФОСФАТ-ГЕЛЬ

для позакореневого підживлення

Удосконалене сучасне органо-мінеральне добриво (95% БІО-ГЕЛЬ + 5% NPK + S + Si) про/пребіотик, яке містить збалансований комплекс загартованих та стабілізованих ґрунтових мікроорганізмів, доповнений комплексом макро- та мікроелементів, а також органічними фульвовими та гуміновими кислотами.

Технологія виробництва продукту дозволяє за допомогою HTD-Technology® (патент UA 119601) м’яко зміцнити та стабілізувати природний комплекс мікрофлори ґрунту та одночасно доповнити склад азотом, фосфором, калієм та кремнієм. Наявність невеликої кількості мінеральних сполук у вигляді макродобрив NPK + S + Si сприяють активізації розвитку ґрунтової мікрофлори, не забруднюючи навколишнє середовище (Мабуть, тут доречна аналогія з підсоленням їжі. Наприклад, Суп "несмачний" без 1% солі (NaCl) для пробіотичних бактерій шлунку, саме тому і не смачний і для нас).

Фосфат-гель призначений для стимуляції росту кореневої системи, прискорює перехід від вегетативного розвитку до генеративного, покращує процеси запилення в періоди цвітіння, формування та дозрівання врожаю. Він сумісний з усіма пестицидами в баковій суміші.

Продукт дозволяє суттєво знизити хімічне навантаження на ґрунт, збіднений фосфором. Сприяє відновленню родючості ґрунту та збільшення врожайності рослин.

Підходить для всіх видів с/г культур. Сумісний з усіма пестицидами в баковій суміші.

Функціональні властивості

  • Спеціально підібраний комплекс активної «дикої» мікрофлори стимулює швидке поглинання рослинами поживних речовин із ґрунту;

  • Прискорює ріст і розвиток рослин;

  • Поєднання органічних і мінеральних компонентів у добриві гарантує високий рівень доступності поживних речовин і швидкий розподіл гнучких речовин у тканинах рослин;

  • Швидко регенерує рослини, які постраждали від стресових факторів, включаючи високі/низькі температури або передозування засобів захисту рослин;

  • комплекс корисної мікрофлори допомагає рослинам утримувати вологу під час тривалої посухи;

  • Це підвищує ефективність засобів захисту рослин і доступність ґрунтових добрив для рослин, зменшуючи навантаження пестицидів на навколишнє середовище.

Склад

Компонент Кількість
Мікроорганізми природного походження (загартовані та стабілізовані):
Азотфіксатор – Azotobacter sp., Бульбочкові бактерії – Rhizobium sp., Фосфатмобілізатори – Bacillus subtilis, B. megaterium, Pseudomonas sp., Молочнокислі бактерії – Lactobacillus sp., Комплекс різноманітних мікроорганізмів, що походять із місць із низьким вмістом поживних речовин (Oligotrophe)
Органічні речовини:
Амінокислоти (18 амінокислот нетваринного походження)
Ферменти – глюкозидази, глюконази, каталази, глікозилгідролази
Вітаміни – В1, В2, В3, В9, А, Е, каротиноїди
не менше 80% від сухої речовини
Загальний азот:
- органічний;
-неорганічний
35 г/л
-25 г/л
-15 г/л
Фосфор P2O5, не менше 15 г/л
Калій K2O, не менше 8 г/л
Водорозчинний кремній Si, не менше 1 г/л
Водорозчинні фульвові кислоти, не менше 50 г/л
Водорозчинні гумінові кислоти, не менше 30 г/л
Густина, г/см3 1,04-1,06
Водневий показник ph 7.5

Норми застосування

Культура Фаза внесення Норма внесення
Пшениця та ячмінь озимі Обробка насіння та оприскування по листу, особливо на ослаблених посівах з низьким і середнім вмістом рухомого фосфору в ґрунті восени в кінці фази кущіння (ВВСН 11-21) та весною (ВВСН 25-29)
Обробка насіння 2,0 л/т
Обробка по листу 2,0 л/га
Пшениця та ячмінь ярі Обробка по листу у кінці фази кущіння (ВВСН 29-32)
Соняшник Обробка насіння та посівів разом з гербіцидною обробкою (ВВСН 0) та разом з грамініцидною обробкою (ВВСН 12)
Ріпак Обробка насіння та посівів навесні на початку стеблування (ВВСН 19-22)
Зернобобові (горох, нут і соя) Обробка насіння та посівів в фазу початку кущіння до бутонізації на піщаних ґрунтах або з низьким вмістом рухомого фосфору (ВВСН 11-13 (V1-V3))
Кукурудза обробка посівів у фазу 3-5 листків (ВВСН 13-15)
Буряк (цукровий, кормовий, столовий) Обприскування посівів від появи паростків до моменту встановлення рослин у рядку (ВВСН 03-08)

Безпечність використання

Засіб містить дисперсію торфу, біогумусу та родючих ґрунтів, бактеріальні культури та мінеральні елементи.

Всі компоненти безпечні для людей і тварин.

Продукт нетоксичний (IV клас безпеки).